ПП і юридичні особи: трудове законодавство у 2019 році

Старт мероприятия
29 октября в 10:00
Длительность
6ч 30м
Город
Одесса
Стоимость
2 250 грн

Фрілансери і роботодавці! Ви хочете, як приватний підприємець або юридична особа, використовувати працю фрілансерів, чи можливо це? Як правильно оформити дану роботу по віддаленному виконанню завдань? Що чекає роботодавця, який невірно оформив роботу фрілансера? Інспектування та перевірки: чи законні вони в 2019 р після рішення суду? Ви включені в план перевірок або не включені, розслаблятися не варто. Слухачі дізнаються, законно чи незаконно проведення інспектування і перевірок в 2019 р.

Программа открывает возможности

Уникальная возможность задать вопросы лектору не только по теме семинара, но и по любым другим вопросам трудового права, а также по вопросам охраны труда, воинскому учету, по персональным данным и др.

Возможность корректировки содержания ваших внутренних документов лектором на соответствие действующему законодательству, если в этом есть необходимость.

Программа мероприятия
 1. Внутрішні організаційно-розпорядчі документи приватного підприємця і підприємства. Яким чином можна скоротити обсяг кадрової документації?

  Перелік нормативно-правових та законодавчих актів, що регламентують ведення кадрового обліку приватним підприємцем, а також підприємством, установою і організацією будь-яких форм власності. Мінімальний перелік необхідної документації кадрового діловодства, який ведеться в обов'язковому порядку підприємцем і підприємством будь-яких форм власності. Перелік обов'язкових журналів, оформлюваних приватними підприємцями і підприємствами.

  Як і в який час необхідно ознайомити працівника під розпис з внутрішніми документами підприємства, а також з наказом про прийом на роботу? Підводні камені і протиріччя законодавства.

  Що є юридичним підтвердженням факту ознайомлення працівника з кадровою документацією? Правила внутрішнього трудового розпорядку, що має бути включено в даний документ? Ким приймаються дані правила і як внести зміни в цей документ?

  Ухвалення колективного договору і внесення в нього змін. Чи зобов'язаний роботодавець укладати колективний договір з трудовим колективом, якщо чисельність найманих працівників до 20 осіб? За яких умов і на підставі чого укладається колективний договір? Чи можна обійтися без нього приватному підприємцю або не мати на підприємстві? Що необхідно включати в колективний договір, і з яких розділів складається даний договір? Чи на всіх найманих працівників поширюється дія колективного договору? Чи можна в текст колективного договору включати положення, які не передбачені чинним законодавством? Які умови можуть вплинути на внесення до прийнятого колективного договіру деяких змін? Як юридично правильно необхідно вчинити з чинним на підприємстві колективним договором, якщо законодавчо внесені зміни, які були включені в даний договір? Взаємозв'язок колективного договору і оплати найманих працівників.

  Посадові (робочі) інструкції, обов'язково доводити їх зміст до відома працівника під розпис? Яку роль вони відіграють у відносинах між роботодавцем і найманими працівниками? Коли необхідно ознайомити працівника з змістом його посадової чи робочої інструкції? Інструкції з охорони праці та протипожежної охорони. Чи можна обійтися без них, якщо у приватного підприємця або на підприємстві працює невелика кількість найманих працівників?

  Штатний розклад. Чи зобов'язані підприємці мати штатний розклад? Що передбачає законодавство? Порядок складання, затвердження та внесення змін до штатного розпису. Яка кількість штатних розкладів має бути затверджена роботодавцем в календарному році? Чи треба знайомити працівників із змінами штатного розкладу? Типові помилки, яких припускаються роботодавці при складанні штатного розкладу, які можуть привести до трудового спору.

  Матеріальна відповідальність та письмовий договір з працівником про повну, індивідуальну або колективну (бригадну) матеріальну відповідальность. З ким законодавчо не укладаються договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність? Чи несе матеріальну відповідальність матеріально-відповідальний працівник, якщо з ним договір про повну матеріальну відповідальність не укладався?

  Комерційна таємниця підприємства та конфіденційні відомості, що застосовуються підприємцями і підприємствами, як грамотно оформити договір по їх дотриманню? Ви впевнені, що юридично грамотно укладаєте з працівниками договір щодо дотримання комерційної таємниці або конфіденційної інформації? ..... Давайте розберемося.

  Залучення працівників до відповідальності за порушення ними зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Як юридично грамотно ознайомити працівника з усіма внутрішніми, розробленими роботодавцем, нормативно-правовими документами підприємства відповідно до вимог законодавства? Правила внутрішнього трудового розпорядку і що повинно бути включено в даний документ? Ким приймаються на підприємстві дані правила і як внести зміни в цей документ?

  Застосування господарського та цивільного кодексів в кадровій роботі. На що слід звернути особливу увагу?

 2. Трудові та цивільно-правові договори. Що надійніше для працівника, а що доцільно для роботодавця. Фрілансери і роботодавці.

  Штатний розклад: порядок складання і затвердження, вимоги щодо внесення змін до штатного розпису і яка кількість штатних розкладів необхідно мати роботодавцю? Що необхідно знати і здійснити роботодавцю для приведення у відповідність професійних назв робіт, затверджених штатним розкладом приватним підприємцем або на підприємстві, з національним класифікатором професій ДК 003: 2010? Як грамотно вчинитизі штатним розкладом, табелем обліку робочого часу та іншими внутрішніми документами фізичної або юридичної особи після внесення чергових змін до класифікатора професій ДК 003: 2010?

  Укладання трудового договору, в письмовій або усній формі? Нюанси укладання строкового і безстрокового трудового договору, що повинен знати роботодавець перед укладенням договору? Встановлення терміну випробування при прийомі на роботу. Яким категоріям працівників при прийомі на роботу строк випробування не встановлюється згідно з трудовим законодавством. Типові помилки роботодавця при встановленні терміну випробування. Підводні камені законодавства щодо термінів трудових договорів. Контрактна форма договору, для кого можна застосувати укладення письмового трудового договору у вигляді контракту, чи потрібно при цьому видавати наказ про прийом на роботу? Ви бажаєте продовжити або вже продовжували неодноразово терміни дії строкового трудового договору (або контракту), дізнайтеся, що Вас при продовженні очікує і, яке право з'являється у працівника? Переоформлення безстрокового трудового договіру у строковий: чи можливо це без порушення трудового законодавства?

  Особливості оформлення трудових відносин з працівниками, які мають інвалідність.

  Чи зможуть завжди кадрові накази чи розпорядження про майбутні зміни умов праці або оплати убезпечити роботодавця, який попереджає працівника про такі майбутні зміни не менше, ніж за 2 місяці? Розбір типових помилок. Як неправильне оформлення табеля обліку використання робочого часу може негативно відбитися на роботодавця і як цього уникнути? Де і яким чином юридично грамотно слід відображати тривалість роботи у шкідливих і важких умовах праці, щоб зберегти за працівниками право на пільги і компенсації, передбачені за таку роботу? Поради роботодавцям.

  На що слід звертати увагу роботодавцю при виданні наказу або розпорядження на розірвання трудових відносин з найманими працівниками? Як невірні або некоректні формулювання наказів або розпоряджень призводять до виникнення трудових спорів або судового розгляду?

  Ви хочете використовувати, як приватний підприємець або роботодавець підприємства працю фрілансерів, чи можливо це? Як правильно оформити роботу по віддаленому виконанню завдань? Що означає: віддалене виконання роботи? Що чекає роботодавця, який невірно оформив роботу фрілансера? Можливі ризики і рекомендації щодо недопущення помилок.

 3. Сумісництво і суміщення професій або посад. Внутрішні і зовнішні сумісники. За яких умов і як оформляємо?

  Відмінність сумісництва від суміщення професій. Право роботодавця обмежити або заборонити працівникові прийом на роботу за сумісництвом. Існуючі законодавчі обмеження для роботи сумісників держпідприємств.

  Вимоги до порядку оформлення сумісників і суміщення працівником професій, існуючі нюанси трудового законодавства.

  Чи можна на одному підприємстві одночасно виконувати функції основного працівника і функції сумісника в основний робочий час? Як треба грамотно відображати в табелі обліку робочого часу робочий час внутрішніх сумісників, щоб виключити у роботодавця виникнення трудового спору або судового розгляду?

  Переоформлення сумісників основними працівниками. Вимоги та порядок переоформлення основних працівників сумісниками. Які типові помилки допускає роботодавець при переоформленні основних працівників сумісниками і сумісників основними працівниками?

 4. Оплата праці, що застосовується приватними підприємцями і підприємствами.

  Сфера договірного регулювання оплати праці. Оплата праці працівників юридичних осіб, що фінансуються з бюджету, що виконують роботу у підприємців, а також застосовується підприємствами. У Вас немає колективного договору ...... а який внутрішній документ визначає систему оплати праці, яку Ви застосовуєте?

  Розміри ставок (окладів) працівників загальних професій і посад. Мінімальна заробітна плата та її залежність від прожиткового мінімуму. На яку оплату праці має право претендувати працівник, чи наділений він законодавчим правом оскаржити в судовому порядку встановлену йому підприємцем або підприємством заробітну плату? Коли і яким чином роботодавець повідомляє працівника про умови оплати праці? Страховий стаж для оплати листка з тимчасової непрацездатності. Служба в армії і відсутність страхового стажу для оплати лікарняних листів. Період військової служби до 01.01.2016г. і відсутність у таких осіб страхового стажу: що з оплатою листів з тимчасової непрацездатності. Підсумований облік робочого часу і нюанси оплати працівникам понаднормових годин, що необхідно знати роботодавцю?

  Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації. Оплата праці при виконанні важкої і шкідливої ​​роботи. Оплата праці при переведенні працівника на менш оплачувану роботу. Оплата праці при суміщенні професій і посад. Оплата праці сумісників. Оплата праці при неповному робочому часу, а також у нічний час. Оплата понаднормових годин, а також оплата у вихідні та святкові дні. Оплата простійних годин. Індексація заробітної плати, що передбачає законодавство. Зміна системи оплати праці найманим працівникам.

  Яким чином, без порушення чинного законодавства, можна зменшити або збільшити найманим працівникам оплату праці? Ви нараховуєте працівникові 0,5 ставки, за яких умов і як це оформляєте? Чи законно це? ..... Давайте розберемося.

 5. Скасування Постанови КМ України № 295 від 26.04.2017г., якою затверджен Порядок здійснення державного контролю і нагляду за дотриманням законодавства про працю. Інспектування юридичних і фізичних осіб із застосуванням аудіо та відео-спостережень, чи законні тепер,у 2019 році, такі перевірки та інспектування

  Хто, коли і за яких умов може прийти до Вас у будь-який час (або в робочий?) для інспектування? Інспектування та перевірка: в чому різниця і чи є вона? Виїзні і не виїзні інспектування. Що необхідно знати роботодавцю, якщо до нього прийшли інспектуючі? Якими повноваженнями тепер наділені державні інспектори місцевих органів самоврядування? Якими джерелами інформації будуть керуватися інспектуючі для відвідування? Чи завжди Ви будете попереджені про майбутнє відвідування? Чи існують строки попередження підприємств і фізичних осіб про майбутні інспекції з питань нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятості та працевлаштування інвалідів? За яких умов роботодавець має право не допустити інспектуючих на підприємство або до фізичної особи? Допускаємо перевіряючих на підприємство або до фізичної особи, інакше, платимо величезні штрафи. Як правильно і юридично грамотно слід підготуватися до такої перевірки? Які питання і яка документація будуть перевірені при інспектуванні підприємств і фізичних осіб, які використовують найману працю? Які бувають перевірки? Які документи представників контролюючих органів дають їм право на проведення перевірок? Чи можна відмовити в проведенні перевірки, що повинен знати роботодавець з цього питання?

  Періодичність і терміни проведення інспектування. На що необхідно перед початком проведення перевірки звернути роботодавцю особливу увагу? Чого можна очікувати від інспекторів Державної інспекції України з питань праці? Які документи підлягають перевірці при інспектуванні? Що змінилося при здійсненні інспектування та перевірок в 2019 р? Перевірка всієї документації, що охоплює трудові відносини і документації по оплаті праці при інспектуванні та здійсненні перевірок. Коригування відпускних і протиріччя чинного законодавства України щодо коригування.

 6. Розірвання трудового договору та алгоритм дій роботодавця. Передача справ працівником, який звільняється

  Види припинення трудового договору: з ініціативи працівника, з ініціативи роботодавця і за іншими підставами, передбаченими законодавством.

  Нюанси розірвання з працівником трудового договору до закінчення терміну випробування. Збір і складання необхідної документації, яка підтверджує факт невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, що дає право звільнити працівника в період терміну випробування.

  Звільнення працівника за вчинення ним дисциплінарного проступка. Типові помилки, яких припускаються роботодавці, при даній звільнення.

  Як грамотно звільнити працівника після закінчення терміну строкового трудового договору? Підводні камені такого звільнення.

  Ви впевнені, що правильно розриваєте трудовий договір з працівником за власним його бажанням?Розберемо помилки, які допускає роботодавець.

  Звільнення з роботи матеріально-відповідальних осіб, існуючі нюанси і підводні камені законодавства. Дії роботодавця при звільненні працівника, який до дати свого звільнення не передав документально оформлені справи іншому працівникові.

  Звільнення працівників з додатковими гарантіями з ініціативи роботодавця та за згодою сторін. Що передбачає законодавство при такому розірванні трудового договору?

  Звільнення працівника за недовіру з боку власника. Підводні камені такого звільнення і типові помилки, яких припускаються роботодавці.

  Особливий порядок розірвання трудового договору у зв'язку з ліквідацією підприємства, скороченням чисельності або штату, терміни попередження працівника про майбутнє розірвання і терміни здачі відповідної звітності, додаткові гарантії.

  Конфліктні ситуації, при яких звільнення може бути визнано судом незаконним: як не допустити цих ситуацій?

  Типові помилки, яких припускаються при розірванні договорів. Як захистити роботодавця і найманого працівника при розірванні трудового договору?

 7. Відповідальність роботодавця за порушення трудового законодавства, загальнообов'язкового державного страхування, а також законодавства з охорони праці, з урахуванням останніх змін, внесених до КЗпП України та до Кодексу адміністративних правопорушень України. Суми штрафних санкцій збільшені.

  Перш, ніж прийняти якісь кадрові рішення, рекомендуємо ознайомитися з КЗпП (ом), Кодексом адмінправопорушень, а також з Кримінальним Кодексом України.

  Ваші помилки у вигляді штрафних санкцій в 2019 році Вам можуть дорого коштувати!!!!!!! За яких ситуаціях і в яких випадках це може статися?

  Строки застосування штрафних санкцій. Чи може підприємство, або фізична особа, уникнути накладення штрафних санкцій за виявлені порушення після складання державним інспектором акта перевірки та розпорядження?

  Яким чином підприємство або фізична особа, які використовують найману працю, можуть змінити в бік поліпшення ситуацію, щодо застосування до них штрафних санкцій в період написання відповіді за складеним інспекцією приписом?

  Як можна уникнути негативних наслідків, використовуючи працю найманих працівників? Рекомендації роботодавцям.

 8. Відповіді на запитання.
Аудитория мероприятия

Частные предприниматели, руководители предприятий, собственники бизнеса, бухгалтеры, специалисты кадровых служб, а также юристы, которые:

хотят четко знать свои права (бухгалтерско-юридические) и уметь их использовать с выгодой

хотят оптимизировать время, которое тратится на отчетность и общение с проверяющими инстанциями

Лектор
Заболотная Светлана Петровна
71%
Консультант
 
Консультант по вопросам трудовых правоотношений и кадрового учета. Эксперт по проведению кадрового аудита. Разработчик авторской методики проведения кадрового аудита на предприятиях всех форм собственности, автор серии практических пособий: «В помощь работнику отдела кадров», постоянный автор многих специализированных изданий.
Контакт центр

Андриянова Галина

Координатор отдела семинаров

тел.: (048) 728-11-88
e-mail: sales@meta-inform.com
skype: позвонить
Андриянова Галина
 

Конференц-зал отеля GAGARINN, предназначен для проведения мероприятий любого формата: деловых встреч, конференций, тимбилдингов, презентаций, семинаров, тренингов, съездов, форумов. Зал укомплектован всей необходимой аудио- и видео- техникой: экранами, звукоусилителями, микрофонами, флип-чартами и другим оборудованием. Возможны различные варианты рассадки гостей, что позволяет обеспечить успешную организацию и проведение мероприятия. Также в вашем распоряжении VIP-комната для переговоров с балконом, которая может использоваться в качестве зоны отдыха. Зал оснащен системой кондиционирования и высокоскоростным интернетом.

Адрес: г.Одесса, ул. Гагаринское плато, 5Б.

Стоимость и скидки
По дате регистрации
1950грн
29 сентября
2 100грн
2250грн
24 октября
Цена для группы
Кол-во участников Цена/чел.(грн)
2 100
1 950


Купон на 5% скидку
Код купона:
soc_WrtIdstyhs89

Скопируйте/сохраните этот купон и воспользуйтесь им при регистрации на семинар.
Код действует только на этот семинар.


Скидка абонентам

Для абонентов систем ЛІГА:ЗАКОН, обслуживающихся в компании Мета-Информ, скидка 10%!

(не суммируется с другими скидками)

sale-10
Регистрация на это мероприятие закрыта

Внимание! Уважаемые слушатели, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств и невозможности посещения семинара, Вы можете вернуть оплаченные ранее средства уведомив нас об этом за 5 рабочих дней до даты проведения семинара.
 
В случае уведомления нас за 3 рабочих дня - мы можем перенести Вашу оплату на любой другой семинар.
 
Без предупреждения нас, в рамках указанных сроков, Ваша оплата направляется на организацию обучения на семинаре, а наши услуги будут считаться оказанными. Спасибо за понимание!